Szkoła podstawowa - aktualności

Teatralne wrżenia

28 października uczniowie klsy 6 odwiedzili RCPK w Krośnie, by odświeżyć wiedzę o mitologii greckiej podczas spektaklu "W Krainie mitów". Niedługo potem ósmoklasiści obejrzeli incenizację ukazującą samotność bnastolatków pozostawionych przez rodziców samym sobie w wirze ciągłej pracy i obowiązków w przedstawieniu pt. "Sami w tłumie". Obydwie inscenizacje wywołały wśród widzów falę...

SP! SERCE I POMOC

Nasza szkoła już drugi rok realizuje autorski projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty SP! SERCE i POMOC, którego celem jest podejmowanie autorskich i innowacyjnych działań ułatwiających uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny i wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych.

 

...

Tysiąc barw wokół nas.

Przez wiele dni października w świetlicy eksperymentowaliśmy ze sztuką. Sprzyjała temu piękna, polska złota jesień.
Najmłodsze dzieci uczęszczające na świetlicę uczestniczyły w plenerze malarskim, którego tematem były jesienne krajobrazy. Z wielkim zaangażowaniem tworzyły barwne zestawienia na folii w cieniu przyszkolnych modrzewi. ...

Sukces wokalny naszych uczennic

18 października odbył się etap gminny XV Powiatowego Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej w Miejscu Piastowym. W kategorii klas VII-VIII I miejsce zajęła Kinga Wójcik, a II - Marysia Winiarska, zaś w kategorii klas IV-...

„Pasowanie na ucznia”

13 października 2022 r. w naszej szkole odbyła się wspaniała uroczystość – pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, podczas którego wykazały się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w pierwszym miesiącu nauki w szkole ( jak być dobrym uczniem, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze, jak być dobrym Polakiem ). Następnie uczniowie...

Strony