Hymn

Czy znacie Fort Ticonderoga? Stoi do dziś.

Stworzyła go za wolą Boga Kościuszki myśl.

Zostawił niepodległe Stany, porzucił raj.

Powrócił, by swój ukochany ratować kraj.

Refren:

Jeszcze Polska nie widziała takich tłumów, takich ciżb,

gdy przysięga generała wzbiła się nad Kraków wzwyż.

Jeszcze Polska nie umarła, racławickich rzecz to kos,

kiedy powstał cały naród na Kościuszki gromki głos.   /2x/

 

I choć powstanie paść musiało – wróg silny był,

Kościuszko okrył Polskę chwałą po nasze dni.

I nigdy, dopóki żyjemy, nie zginie kraj.

Nauczył nas własnym przykładem, jak bronić prawd.

 

Refren:

Jeszcze Polska nie widziała takich tłumów, takich ciżb,

gdy przysięga generała wzbiła się nad Kraków wzwyż.

Jeszcze Polska nie umarła, racławickich rzecz to kos,

kiedy powstał cały naród na Kościuszki gromki głos.   /2x/