Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły: mgr Teresa Zamorska (historia)
 
Wicedyrektor: mgr Agnieszka Zawojska - Sokołowska (edukacja wczesnoszkolna)
 
Nauczyciele:
 
mgr Dariusz Adamczyk (wychowanie fizyczne)
 
mgr Iwona Albrycht (logopedia, wychowanie przedszkolne, plastyka)
 
mgr Agata Bajger (nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne)
 
mgr Agnieszka Bednarz (język polski)
 
mgr Magdalena Fic (wychowanie przedszkolne)
 
mgr Kamila Janik (język angielski ) / mgr Maciej Longawa (język angielski)
 
mgr Dorota Jurczak (przyroda, technika, informatyka, geografia)
 
mgr Iwona Jurczyk (wychowanie przedszkolne)
 
mgr Katarzyna Juszczyk (biologia, matematyka, chemia)
 
mgr Lucyna Kandefer (język polski,WDŻ, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa)
 
mgr Paulina Kisilewicz (język polski, wychowanie przedszkolne)
 
mgr Agata Paczosa (edukacja wczesnoszkolna)
 
mgr Anna Perhon (religia, WDŻ, biblioteka)
 
mgr Agnieszka Mezglewska  (fizyka)
 
mgr Anna Pijanowska (wychowanie przedszkolne)
 

mgr Wojciech Rygiel (muzyka)

mgr Lidia Skotnicka (język niemiecki, język angielski)

mgr Renata Strączek (edukacja wczesnoszkolna)
 
mgr Lucyna Szubrycht (plastyka)
 
mgr Karina Świątek (opiekun świetlicy, wychowanie przedszkolne)
 
mgr Sabina Wójcik (wychowanie przedszkolne)
 
mgr Beata Ziemba (matematyka)