Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły: mgr Anna Perhon (religia, WDŻ)
 
 
 
Nauczyciele:
 
mgr Dariusz Adamczyk (wychowanie fizyczne)
 
mgr Iwona Albrycht (logopedia, wychowanie przedszkolne, plastyka)
 
mgr Agata Bajger (nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, pedagog specjalny)
 
mgr Agnieszka Bednarz (język polski)
 
mgr Magdalena Fic (wychowanie przedszkolne)
 
mgr Kamila Janik (język angielski ) / mgr Maciej Longawa (język angielski)
 
mgr Dorota Jurczak (przyroda, technika, informatyka, geografia)
 
mgr Iwona Jurczyk (wychowanie przedszkolne)
 
mgr Katarzyna Juszczyk (biologia, matematyka, chemia)
 
mgr Lucyna Kandefer (doradztwo zawodowe)
 
mgr Paulina Kisilewicz (wychowanie przedszkolne)
 
mgr Agata Paczosa (edukacja wczesnoszkolna)
 
mgr Agnieszka Mezglewska  (fizyka)
 
mgr Anna Pijanowska / Sabina Bryda (wychowanie przedszkolne)
 

mgr Wojciech Rygiel (muzyka)

mgr Lidia Czekańska (język niemiecki)

mgr Renata Strączek (edukacja wczesnoszkolna)
 
mgr Karina Świątek (nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, pedago, pedagog specjalny)
 
mgr Beata Ziemba (matematyka, wychowanie przedszkolne)
 
mgr Agnieszka Zawojska-Sokołowska (edukacja wczesnoszkolna)
 
mgr Teresa Zamorska (język polski, historia)