Harcerze

POLA NADZIEI

W kweście na krośnieńskie hospicjum, która od wielu lat odbywa się w Niedzielę Palmową również w naszej miejscowości, zebrano w tym roku 3667,20 zł. Jako wolontariusze wzięło w niej udział 15 harcerek i harcerzy naszej Drużyny. W podzięce za złożone datki na ten szczytny cel, harcerze i uczniowie łężańskiej szkoły obdarowywali ofiarodawców bibułowymi żonkilami - symbolami tej akcji...

ŚWIĘTO HUFCA KROSNO

W tym roku Hufiec obchodzi 40. rocznicę nadania mu imienia Jana i Stanisława Magurów. Z okazji tego jubileuszu spotkali się w Krośnie: zuchy, harcerze, instruktorzy i sympatycy harcerstwa. Po uroczystej Mszy Świętej w krośnieńskiej Farze, odbył się na rynku apel oraz koncert upamiętniający Bohaterów Hufca. Tradycyjnie harcerze uczestniczyli w grze miejskiej związanej z braćmi...

PATENT ZASTĘPOWEJ

Pięć harcerek reprezentowało 18-tkę na trzydniowym hufcowym kursie zastępowych. Odbył się on w schronisku w Bóbrce. Wszystkie druhny ukończyły go z wynikiem pozytywnym i otrzymały patent zastępowej. Gratulujemy!

 

 

Dzień Myśli Braterskiej 18 Drużyna Harcerska

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej 18 Drużyna Harcerska spotkała się z harcerkami i harcerzami Hufca Krosno na 2-dniowym zlocie w Rymanowie. Pozostaną piękne wspomnienia po tym szczególnym dla harcerzy spotkaniu w dniu urodzin twórcy skautingu gen. Roberta Baden-Powella. 

Braterskie pozdrowienia przesyłamy wszystkim druhnom, druhom, instruktorom i...

Betlejemskie Światło Pokoju w naszej Parafii

W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia, podczas uroczystej Mszy Świętej, Drużyna przekazała Betlejemskie Światło Pokoju do naszej Parafii.

Strony