Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024       

1. 
 

2.

3. 

4.

Przerwa świąteczna z okazji Świąt Bożego
Narodzenia

Ferie zimowe

Przerwa świąteczna z okazji Wielkanocy

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

23.12.2023 - 31.12.2023
 

29.01.2024 - 11.02.2024

28.03.2024 - 2.04.2024

13  października 2023r. (piątek)

8  marca 2024r. (piątek)

27  marca 2024r. (środa)

8  kwietnia 2024r. (poniedziałek)

2  maja 2024r. (czwartek)

31  maja 2024r. (piątek)

19 czerwca 2024r. (środa)

20 czerwca 2024 r. (czwartek)