Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022       

 

  1.  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021 r.

  1.  

Koniec I okresu

28 stycznia 2022 r.

  1.  

Ferie zimowe

14 luty – 27 luty 2022 r.

  1.  

Egzamin ósmoklasisty

język polski –  24.05.2022 r

matematyka – 25.05.2022 r. 

język obcy nowożytny – 26.05.2022 r.  

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

  1.  

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12 listopada 2021 r. (piątek)

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

24 maja 2022 r. (wtorek)

25 maja 2022 r. (środa)

26 maja 2022 r. (czwartek)

17 czerwca 2022 r. (piątek)

22 czerwca 2022 r. (środa)

23 czerwca 2022 r. (czwartek)

  1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022r.

  1.  

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia

 2022 r.