Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

rok szkolny 2023/2024

 

Przewodnicząca: Milena Wójcik

 

Zastępca: Szymon Kosieniak

Skarbnik: Jakub Urban

Opiekun: mgr Katarzyna Juszczyk, mgr Dariusz Adamczyk