Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

rok szkolny 2023/2024

 

Przewodnicząca

 

Zastępca

Skarbnik: 

Członek:

Opiekun: mgr Katarzyna Juszczyk, mgr Dariusz Adamczyk