Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

rok szkolny 2022/2023

 

Przewodnicząca: Antonina Lorenc

 

Zastępca: Mateusz Zawidlak

Skarbnik:  Maria Winiarska

Członek: Nikola Bołd

Opiekun: mgr Kamila Janik