Historia szkoły

Misja Szkoły

Wychowujemy uczniów w duchu miłości do Ojczyzny.

Zapoznajemy uczniów z dziejami, bogatą tradycją i kulturą narodu polskiego.

Uczymy otwartości na świat przy poszanowaniu naszej odrębności.

 

Wizja szkoły

Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj.  
                                                                                                                                            Jan Paweł II

 

K a l e n d a r i u m

1908
Otwarcie Szkoły Powszechnej w Łężanach

1944
Spalenie szkoły przez okupanta

1948
Otwarcie odbudowanej szkoły

1963
Powołanie Komitetu Budowy nowej szkoły

1968
Uroczyste otwarcie nowej szkoły
i nadanie jej imienia XXV – lecia PRL

1973
Utworzenie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Łężanach

 

1989
Otwarcie Szkolnej Izby Pamięci i Tradycji

1992
Zmiana imienia szkoły –
Tadeusz Kościuszko nowym patronem

1999
Włączenie przedszkola
w strukturę Szkoły Podstawowej w Łężanach

2003
Uroczyste otwracie sali gimnastycznej

2008
Rok Jubileuszu
Obchody 100 - lecia szkolnictwa w Łężanach

2009

Termomodernizacja budynku i nadbudowa dachu

2013
Nadanie sztandaru szkole

2013
Przeniesienie oddziałów przedszkolnych z ul. Potockiego do budynku szkoły