Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Dnia 21 czerwca zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Na początku uczniowie, nauczyciele oraz rodzice uczestniczyli we mszy świętej sprawowanej przez Księdza Katechetę Tomasza Surmacza. Następnie wszyscy przeszli do sali gimnastycznej, by obejrzeć występ artystyczny przygotowany przez klasę V oraz wychowawcę - Panią Beatę Ziembę. Potem wychowawcy wraz z Panią Dyrektor - Anną Perhon rozdali świadectwa oraz nagrody uczniom wyróżnionym w nauce i zachowaniu oraz za 100-procentową frekwencję. Pani Dyrektor podziękowała Radzie Rodziców za wspaniałą współpracę.

.