"Planeta Energii" - podsumowanie programu

 We wrześniu 2023 roku klasa III-Ziemiolubki, pod opieką Pań Agaty Bajger i Agaty Paczosy przystąpiła do realizacji zadań XII edycji programu edukacyjnego „Planeta Energii” dotyczących bioróżnorodności wodnej. Planeta Energii to realizowany od 2010 roku autorski program edukacyjny Energi z Grupy ORLEN, który powstał z myślą o najmłodszych. Planeta Energii chce zwrócić uwagę na świat przyrody i potrzebę dbania o bioróżnorodność, zwłaszcza lokalną. Projekt stawia przede wszystkim na naukę poprzez zabawę i interaktywne doświadczenia. Trzecioklasiści pamiętali o tym, że najlepiej uczymy się w działaniu. Ziemiolubki w czasie trwania projektu uczestniczyły w wycieczkach: wokół szkoły, w Sieniawie, Domaradzu i Bliznem. Zobaczyły zaporę Besko, jaz na rzece Stobnicy i Stawy w Bliznem. Obserwowały środowisko, a w nim miejsca gniazdowania ptaków, życia ryb, kaczek, łabędzi, bobrów i małży. Wykonały wiele prac plastycznych tj. ekosystemy, plakaty, hasła, ulotki, obrazki, książeczki, lapbooki. Uczestniczyły w akcji pomóżmy ptakom i zwierzętom przetrwać zimę, dzieci budowały hibernakulum, wykonały grę planszową, dzieliły się wiedzą z młodszymi dziećmi, uczyły się od starszych, wzięły udział w tropieniu bioróżnorodności wodnej w akwariach, a także przygotowały się do występu ph. „Bioróżnorodność wodna, to misja?” Wszystkie te działania trzecioklasistów były możliwe dzięki pomocy, inspiracji i zaangażowaniu ze strony Pani Dyrektor Anny Perhon, nauczycieli - Pań Iwony Albrycht, Katarzyny Juszczyk, Pauliny Kisilewicz, Beaty Ziemby, Pana Wojciecha Rygla, pracowników obsługi Pani Magdaleny Bołd i Pana Dawida Bilskiego oraz oczywiście niezastąpionych Rodziców uczniów klasy III. Dziękujemy. Dziękujemy również kierownik Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miejscu Piastowym Pani Beacie Bodzioch-Kaznowskiej i jej zastępcy Panu Grzegorzowi Meierowi za udział w uroczystym podsumowaniu projektu. Film z działań można zobaczyć poniżej.

 

 

.