Sukces naszych uczniów w gminnym konkursie krasomówczym.