Konkurs Biblijny 2022/2023

Zapraszamy uczniów klas IV-VI do udziału w Konkursie Biblijnym "Wierzę w Kościół Jezusa Chrystusa".

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorzy 

• Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu,

• Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i Krośnie

2. Konkurs jest organizowany dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych Archidiecezji Przemyskiej. 

2. Konkurs składa się z trzech etapów.

3. Pierwszy etap (szkolny)zostanie przeprowadzony dnia 5 grudnia 2022 roku w swoich szkołach .

4. Do drugiego etapu dekanalnego mogą awansować trzy osoby, które uzyskały najwięcej punktów. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie pierwszego etapu w swojej szkole są katecheci. 

5. Drugi etap dekanalny będzie etapem pisemnym i odbędzie się dnia 6 marca 2023 roku. 

6. Do trzeciego etapu diecezjalnego mogą awansować trzy osoby, które uzyskały najwięcej punktów. 

7. Trzeci etap diecezjalny (finał) odbędzie się dnia 15 maja 2023 roku. 

8. Obowiązująca literatura do etapu pierwszego

Kościół wspólnotą uczniów Jezusa Chrystusa (na podstawie wybranych fragmentów Ewangelii wg św. Mateusza)

  • Kościół żyje "konstytucją" królestwa Bożego: Mt rozdziały 5, 6 i 7
  • misyjne zadania Kościoła: Mt rozdział 10
  • Kościół w świetle przypowieści Jezusa: Mt rodział 13
  • Kościół braterską wspólnotą dzieci Bożych: Mt rozdział 18
  • uczniowie Jezusa w perspektywie końca świata: Mt rozdział 25

 

 

    ...