XXIII Regionalna Olimpiada Wiedzy o wielkich Polakach

Zapraszamy uczniów klasy VIII do udziału w XXIII Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy o Wielkich Polakach (Ignacym Łukasiewiczu).

REGULAMIN OLIMPIADY

1. Organizatorzy XXIIIRegionalnej Olimpiady Wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu

• Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu,

• Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym.

2. Współorganizator Olimpiady: 

• Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i Krośnie.

• Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie.

3. XXIII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach organizowana jest z racji szerzenia znajomości postaci Ignacego Łukasiewicza – wynalazcy lampy naftowej, pioniera przemysłu naftowego, aptekarza, filantropa działacza gospodarczego i politycznego, a przede wszystkim wielkiego patrioty i człowieka Kościoła. 

4. Olimpiada jest organizowana dla młodzieży klas siódmych i ósmych szkół podstawowych Archidiecezji Przemyskiej. 

5. Olimpiada składa się z trzech etapów.

6. Pierwszy etap (szkolny)zostanie przeprowadzony dnia 24 listopada 2022 roku w swoich szkołach .

7. Do drugiego etapu archiprezbiterialnego mogą awansować trzy osoby, które uzyskały najwięcej punktów. 

8. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie pierwszego etapu w swojej szkole są katecheci. 

9. Drugi etap archiprezbiterialny będzie etapem pisemnym i odbędzie się dnia 27 lutego 2023 roku w: Przemyślu, Miejscu Piastowym, Sanoku, Jarosławiu, Łańcucie, Leżajsku i Średniej Wsi. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są wyznaczeni kapłani we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i Michalickim Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym: 

- Archiprezbiterat Bieszczadzki                – ks. Mirosław Dubiel 

- Archiprezbiterat Jarosławski                   – ks. Maciej Kandefer 

- Archiprezbiterat Krośnieński                – ks. Paweł Wojakiewicz, CSMA 

- Archiprezbiterat Łacucki:
w Łańcucie – ks. Marek Blecharczyk, ks. Jacek Michno;
w Leżajsku                           – ks. Witold Orzechowski 

Archiprezbiterat Przemyski                        – ks. Waldemar Janiga, 

- ks. Jerzy Gałązka 

- Archiprezbiterat Sanocki                           – ks. Mirosław Grendus. 

10. Ze względu na liczbę uczestników w drugim etapie, archiprezbiteraty kierują do trzeciego etapu następującą liczbę osób: krośnieński, przemyski, jarosławski i sanocki po 5 osób, natomiast łańcucki 9 osób (z dwóch rejonów Łańcut i Leżajsk) i bieszczadzki 3 osoby. Komisja 

Diecezjalna Olimpiady o Wielkich Polakach zastrzega sobie możliwos c  zmian dotyczących liczby awansujących uczniów do Finału z poszczególnych archiprezbiteratów w zależności od ilości zgłoszonych uczestników na etapie archiprezbiteratu. 

11. Trzeci etap (Finał) posiada odrębny regulamin.

• Trzeci etap odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20. 

12. Obowiązująca literatura do etapu pierwszego: Barbara Olejarz, Ignacy

Łukasiewicz – życie i działalność, zob. na stronie: olimpiada.mzsp.pl , zob. też tekst w niniejszym Biuletynie Katechetycznym. 

13. Obowiązująca literatura do etapu drugiego

a) Materiały z etapu pierwszego; 

b) Ks. Janusz Królikowski, Wynalazca i darczyńca. Biografia Ignacego

Łukasiewicza, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2022, strony: 21-166, 199-218; 

14. Obowiązująca literatura do etapu trzeciego

a) Materiały z etapu pierwszego, 

b) Ks. Janusz Królikowski, Wynalazca i darczyńca. Biografia Ignacego Łukasiewicza, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2022, strony: 21-301. 

15. Skład Jury do trzeciego etapu ustalają organizatorzy. 

16. Patronami honorowymi olimpiady są: J. E. Ks. Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, Ks. Dariusz Wilk, Generał Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. 

17. Nagrody i wyróżnienia: 

• za pierwszy etap – zachęca się katecheto w do nagrodzenia odpowiednią oceną, można wpisać pochwałę do dziennika (wskazane są nagrody, dyplomy i wyróżnienia ufundowane przez dyrektora szkoły lub ks. proboszcza); 

• za drugi etap – organizatorzy proponują: ocenę z religii, wpis do dziennika, dyplom oraz nagrody książkowe;

• za trzeci etap - dla każdego uczestnika przewidziana jest wartościowa nagroda.

18. Zgłoszenie osób do etapu trzeciego winno nastąpić nie później niż do 28 lutego 2023 roku na adres korespondencyjny.

19. Odpowiedzialni za organizację Olimpiady:

• ks. Waldemar Janiga – Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu;

• ks. Paweł Wojakiewicz CSMA – Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym.

20. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu Olimpiady.

 

Adres do korespondencji: 

Ks. Waldemar Janiga, Plac Katedralny 4a, 37-700 Przemyśl, tel. 883 325 899, e-mail: wnk@przemyska.pl

Ks.Paweł Wojakiewicz CSMA, ul. ks. Br. Markiewicza 25b, 

38-430 Miejsce Piastowe, tel./fax: 13 43 530 70 lub 728 859 006

 

Oficjalna strona internetowa Olimpiady: olimpiada.mzsp.pl.

Do Pobrania:

...