Konkursy

REGULAMIN PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI MULTIMEDIALEJ „MÓWIĘ NIE ARESJI I PRZEMOCY”

Regulamin określa: cel konkursu, tematykę, czas trwania, warunki uczestnictwa w konkursie, formę zgłoszenia do konkursu, kryteria i sposób oceny prac konkursowych.

1. Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach.

2. Cel: wykorzystanie i rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów oraz ich umiejętności praktycznych związanych z aktywnością twórczą w obrębie takich...

Konkurs biblijny

Konkurs Biblijny dla Szkół Podstawowych...

KONKURS TADEUSZ KOŚCIUSZKO - PATRON NASZEJ SZKOŁY

KATEGORIE:

KLASY I-III

- PLASTYKA  „Portret Tadeusza Kościuszki” - samodzielne wykonanie portretu patrona szkoły w formacie A4 pionowo. Ocenie podlega: estetyka pracy, ciekawa...

SK PCK – ogłoszenie

Za oknami biała zima. Zrobiła ona naszym uczniom ( rozpoczynającym ferie zimowe ) dużą niespodziankę, dostarczając świeżą porcję białego puchu. To okazja do świetnej zabawy na śniegu: jazdy na sankach, nartach, lepienia bałwana itp. Pamiętajmy jednak o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu i lodzie!

W związku z tym SK...

Strony