Zajęcia pozalekcyjne

 1. kółko logicznego myślenia w kl. I-III – p. Beata Ziemba
 2. kółko "Ciekawa matematyka" w kl. VIII – p. Beata Ziemba
 3. zajęcia artystyczne w kl. III – p. Renata Strączek
 4. zajęcia rozwijające uzdolnienia językowe w kl. VIII – p. Maciej Longawa
 5. kółko„Matematyka na co dzień” w kl. VI – p. Katarzyna Juszczyk
 6. kółko teatralne w kl. VII – p. Agnieszka Bednarz
 7. kółko polonistyczne w kl. VIII - p. Agnieszka Bednarz
 8. kółko naukowe w kl. IV - p. Agnieszka Zawojska-Sokołowska
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
 1. matematyka w kl. VI-VIII – p. Beata Ziemba
 2. język polski w kl. VI-VIII – p. Agnieszka Bednarz
 3. język angielski w kl. VI – VIII –p. Maciej Longawa

 

zajęcia rozwijające kompetencje społeczne – Karina Światek

terapia pedagogiczna – Karina Światek

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – Karina Światek

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – Karina Światek

zajęcia logopedyczne – p. Iwona Albrycht

zajęcia z psychologiem – p. Anna Jurczak-Kuźnar