Pedagog szkolny radzi

Dysleksja

Co to jest dysleksja?

W dzisiejszych czasach słowo bardzo modne, co oznacza?

Dysleksja rozwojowa – zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania występujące u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym.

Określenie – rozwojowa oznacza, że jej symptomy występują na każdym etapie rozwojowym, a opisane trudności nie pojawiają się nagle i...

Pedagog szkolny radzi

Drodzy Rodzice, zapraszam na spotkania w celu:

  • pomocy dzieciom w szkole i nauce
  • rozwiązaniu różnych problemów związanych z wychowywaniem
  • pomocy w uzyskania pomocy materialnej (stypendium, zasiłek, kolonie)

Proces wychowania jest niezwykle trudny i nie ma na niego jednej recepty, dlatego współpracując, rozmawiając, wspólnie się...

Apel Twojego Dziecka

Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.

Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję- poczucia bezpieczeństwa.

Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.

Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę...

Strony