Pedagog szkolny radzi

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

  1. Ustal wspólnie z dzieckiem harmonogram, w którym określicie czas i rodzaj zajęć. Dla młodszych dzieci proponuję zostać przy godzinach podobnych do nauki szkolnej, natomiast dla nastolatków najlepiej spojrzeć realnie i nie planować niczego...

Cyberbezpieczeństwo - wskazówki dla rodziców

Wskazówki dla rodziców, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

  •     Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
  •     Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu...

Nauka przez całe życie?

Rzeczywistość, która otacza współczesnego człowieka, ciągle ulega zmianom. Potrzeba kształcenia ustawicznego, czyli uczenia się przez całe życie, wynika więc z konieczności przystosowania się do tych zmian. Wiedza i umiejętności to najbardziej liczący się kapitał, a raz uzyskane umiejętności nie mogą służyć człowiekowi przez całe życie.

Szkoła...

Czy warto się uczyć?

Pytanie jest bardzo proste, ale aby na nie odpowiedzieć musimy się najpierw dobrze zastanowić i przeanalizować wiele spraw. Nauka towarzyszy nam już od dzieciństwa. Najpierw jako dzieci uczymy się chodzić, mówić. W szkole uczymy się pisać, czytać, liczyć.  Bez tego człowiek nie mógłby się prawidłowo rozwijać. 

W naszych czasach nauka jest bardzo...

Cyberprzemoc - zapobieganie i reagowanie!

Cyberprzemoc (agresja w sieci) to: zachowanie agresywne mające na celu krzywdzenie innej osoby przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych takich jak: internet, telefon komórkowy.

Przybiera różnorodne formy i nazwy:

...

Strony