O szkole

Czytajmy i uczmy się; chciejmy tylko, a będziemy wolni…

 - Tadeusz Kościuszko

 

         Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w toku sześcioletniego cyklu nauczania, podzielonego na dwa etapy kształcenia: etap I obejmuje klasy I – III, etap II realizują uczniowie klas IV – VIII. Szkoła w swojej strukturze posiada również oddziały przedszkolne.Dwa oddziały znajdują się w budynku szkoły przy ul. Kościuszki 2 i jeden oddział w żłobku przy ul. Potockiego.

 

W roku szkolnym 2020/21 w naszej szkole uczy się 123 uczniów w 8 oddziałach klasowych oraz 64 dzieci w 3 grupach przedszkolnych.

 

Szkoła posiada 6 sal lekcyjnych, klasę multimedialną oraz pracownię komputerową.

 

 
 
 
 
Dla dzieci przedszkolnych przygotowane zostały 3 przestronne i kolorowe sale zajęć.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia sportowe odbywają się na sali gimnastycznej, na świeżym powietrzu.
                

 

 

Szkoła dysponuje doskonale wyposażonym gabinetem, w którym odbywają się zajęcia logopedyczne   oraz grupowe zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

 

W otoczeniu szkoły znajduje się zielona klasa oraz ogród botaniczny, w którym uczniowie mogą rozwijać zainteresowania przyrodnicze oraz zdobywać wiedzę w praktycznym działaniu.

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawostką w szkolnym ogrodzie jest słoneczny zegar analemmatyczny,  na którym godziny wskazuje cień stojącej osoby.  Na zegarze odczytać można również godziny wschodów i zachodów Słońca. To okazja do pierwszych kontaktów z naukami przyrodniczymi, a w szczególności  z astronomią.

 

 

 

W ostatnim roku szkolna baza edukacji ekologicznej została poszerzona o kolekcję wybranych roślin chronionych i skalnych. Przy szkolnym placu zabaw znajdują się tablice edukacyjne o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Uczniowie mogą tam również wzbogacać i sprawdzać swoją wiedzę przyrodniczą korzystając z „koła wiedzy” – terenowej gry edukacyjnej.

Biblioteka szkolna oferuje uczniom oraz absolwentom szkoły stale wzbogacany księgozbiór. Uczniowie chętnie spędzają czas wśród książek i czasopism oraz poszerzają wiedzę w kąciku czytelniczym.

Po lekcjach uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, kółek przedmiotowych oraz różnorodnych zajęć sportowych.

Dla uczniów wymagających wsparcia i pomocy w nauce przygotowana jest oferta zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych oraz logopedycznych.

Dla uczniów z wadami postawy organizowana jest gimnastyka korekcyjna.

 

Po zakończonych zajęciach dzieci z klas młodszych korzystają z opieki świetlicowej. Świetlica oferuje dzieciom naukę, zabawę oraz ciekawy i wartościowy sposób spędzanie wolnego czasu.

 

Codziennie uczniowie mogą skorzystać z ciepłego posiłku w szkolnej stołówce. Dla każdego ucznia oferowany jest także kartonik mleka w ramach programu „Mleko dla szkół” oraz owoce i soki owocowo – warzywne z programu „Owoce w szkole”.

 

Dla młodszych uczniów przygotowana została sala zabaw, gdzie znajduje się wiele atrakcyjnych pomocy i przyborów do zabaw ruchowych oraz gier i zabawek edukacyjnych. Zostały one zakupione w ramach projektu „Radosna Szkoła”.         

 

 

 

 

 

 

 

 

W pogodne dni dzieci aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu, korzystając z nowego, bogato wyposażonego placu zabaw.

 

Szkoła organizuje dla uczniów wyjazdy na spektakle teatralne, projekcje filmowe, wycieczki edukacyjne, lekcje w terenie, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy na basen, a w sezonie zimowym wyjazdy na narty i łyżwy.

           

 

 

Przy szkole prężnie działa jedyna w gminie Miejsce Piastowe drużyna harcerska. Zachęcamy do zapoznania się z jej bogatą historią  i działalnością. Sukcesy harcerzy oraz opis najciekawszych wydarzeń można znaleźć w zakładce HARCERZE.

W szkole działają również:

·         Samorząd Uczniowski,

·         Szkolne Koło PCK

·         Koło Miłośników Przyrody

·         Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica”

Szczególne miejsce w działalności szkoły zajmuje edukacja ekologiczna. Co roku organizowane są dni ekologiczne, podczas których promuje się w sposób szczególny  zasady ekologicznego postępowania w życiu codziennym oraz przybliża się dzieciom i dorosłym problemy związane z ochroną środowiska. Podczas  spotkań, wycieczek, lekcji w terenie, obserwacji i eksperymentów uczniowie rozwijają zainteresowania, wzbogacają doświadczenia, poszerzają wiedzę, uczą się właściwych postaw. Edukacja ekologiczna obejmuje również środowisko lokalne, a mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w piknikach ekologicznych oraz konkursach.

    

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi pozyskuje kolejnych sprzymierzeńców wspierających jej działania.

W bieżącym roku szkoła została zakwalifikowana do projektu systemowego w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Poddziałanie 9.1.1

Od 2008 roku szkoła współpracuje z partnerską szkołą w miejscowości Zlate na Słowacji. W ramach tej współpracy odbywają się spotkania nauczycieli, uczniów i środowiska lokalnego.       

Stałym elementem działalności szkoły jest współpraca ze środowiskiem lokalnym. Szkoła organizuje imprezy środowiskowe, a wśród nich szczególnie lubiany przez seniorów bal pokoleń z okazji Dnia Babci i Dziadka. Do tradycji weszły już środowiskowe spotkania wigilijne, jasełka, pikniki ekologiczne. Szkoła uczestniczy także w życiu środowiska lokalnego, angażuje się i wspiera imprezy przygotowywane przez organizacje lokalne.

 

Szkoła przygotowuje i realizuje innowacje, autorskie projekty edukacyjne  oraz uczestniczy w wielu projektach regionalnych i ogólnopolskich.

Szkoła uczestniczyła w projekcie „Szkoła z klasą” organizowanym Ministerstwo Edukacji Narodowej    i Centrum Edukacji Obywatelskiej i w 2013 r.  otrzymała tytuł „Szkoły z klasą 2.0” potwierdzony certyfikatem.

 

W bieżącym roku szkolnym szkoła realizuje programy:

·         „Czyste powietrze wokół nas”

·          „Ratujemy i uczymy ratować”

Uczniowie biorą udział w wielu konkursach, zawodach sportowych, w których zajmują czołowe miejsca i zdobywają liczne wyróżnienia.

 

 

Szkoła aktywnie uczestniczy w akcjach społecznych i charytatywnych.

Nasza Szkoła dzięki zaangażowaniu wielu osób jest miejscem otwartym, przyjaznym i bezpiecznym nie tylko dla uczniów i nauczycieli ale również dla wszystkich, którzy ją odwiedzają.