Informacja dla rodziców!

Informujemy, że w okresie wakacyjnym oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne oraz żłobki będą funkcjonować zgodnie z harmonogramem wakacyjnym zamieszczonym w poniższej w tabeli.
Osoby zainteresowane będą mogły zapisać swoje dziecko do dowolnie wybranej placówki (liczba miejsc ograniczona) funkcjonującej zgodnie z załączonym harmonogramem wakacyjnym. W celu dokonania zapisu należy skontaktować się z Dyrektorem odpowiedniej Szkoły lub Żłobka, który udzieli dodatkowych wyjaśnień.

 

 

...