Gminny Konkurs Matematyczny „ Mistrz Matematyki”

„Matematyka jest najpiękniejszym tworem ducha ludzkiego.”

Stefan Banach

21.05.2024r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach odbył się Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz Matematyki”, którego celem było rozbudzanie zamiłowania do matematyki, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych oraz ujawnianie młodych talentów.

Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz Matematyki” otworzył Wójt Gminy Miejsce Piastowe pan Wiktor Skwara wraz z dyrektorem szkoły panią Anną Perhon

Uczniowie współzawodniczyli w pięciu konkurencjach matematycznych: teście, krzyżówce matematycznej, zapałczanych zagadkach, zagadkach logicznych oraz układaniu „Tangramu”.

W kategorii szkół wyniki były następujące:

I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Miejscu Piastowym,

II drugie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Targowiskach,

III miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Rogach.

Tytuł „Mistrza Matematyki 2024” zdobyli uczniowie:

- w kategorii klas IV : Sebastian Buczek z Głowienki oraz Szymon Zakrzewski z Miejsca Piastowego,

- w kategorii klas V : Bartłomiej Długosz z Rogów,

- w kategorii klas VI: Zuzanna Zakrzewska z Miejsca Piastowego oraz Miłosz Szmyd z Targowisk,

-w klasie VII Grzegorz Bara z Miejsca Piastowego,

-w klasie VIII Kamil Uliasz z Rogów.

Podczas konkursu uczniowie mogli zapoznać się z prezentacją przedstawiającą postacie słynnych polskich matematyków: Stefana Banacha, Hugo Steinhausa, Stanisława Ulmana, Mariana Rejewskiego, Heleny Rasiowej i Wacława Sierpińskiego.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie byli bardzo dobrze przygotowani i świetnie radzili sobie z zadaniami. Zmagania konkursowe zakończyło wręczenia pamiątkowych dyplomów i nagród przez Wójta Gminy Miejsce Piastowe pana Wiktora Skwarę. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu, ich opiekunom, którzy zadbali o merytoryczne przygotowanie uczniów.

Zwycięzcom gratulujemy umiejętności matematycznych i życzymy wielu sukcesów.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe panu Wiktorowi Skwarze za Objęcie Patronatem dzisiejszego konkursu i dofinansowanie nagród dla uczniów szkół z terenu Gminy Miejsce Piastowe. Dziękujemy Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach za sfinansowanie poczęstunku dla uczestników dzisiejszego konkursu.

 

.