Harcerze

Wielki sukces 18 DH Łężany!!!

W Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej "Florek", nasza drużyna zajęła I miejsce w kategorii Harcerze starsi. Rozpiera nas duma! Serdeczne podziękowania dla Drużynowej - Pani Doroty Jurczak za pracę z harcerzami.

 

Święto Hufca

11 maja, na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce obchodziliśmy Święto naszego Hufca w gronie ponad trzystu osób. Uroczystość  rozpoczęła się od polowej Mszy Świętej i apelu. Gospodarze - 9 DH „Gryf” przygotowali dla harcerzy grę terenową związaną z tym miejscem i pionierem światowego przemysłu naftowego Ignacym Łukasiewiczem. Jak zawsze wszystko się udało. Na koniec...

Sprzątanie świata

W sobotę, tuż przed Dniem Ziemi, nasza Drużyna włączyła się w "Sprzątanie świata" na terenie naszej miejscowości. W akcji wzięły udział łężańskie organizacje, chętni uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i wiele innych osób. Sprzątanie zakończyło się na tzw. Nawsiach, gdzie uczestnicy akcji zostali przywitani pysznym bigosem, żurkiem, kiełbaskami z ogniska i słodyczami. Były...

Pola Nadziei

Czternastoosobowa grupa harcerzy z naszej Drużyny, pod opieką drużynowej i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łężanach, kwestowała w Niedzielę Palmową na rzecz krośnieńskiego hospicjum w ramach akcji "Pola Nadziei".

 

Zlot Hufca Krosno z okazji Dnia Myśli Braterskiej

Tegoroczny Zlot Hufca Krosno z okazji Dnia Myśli Braterskiej odbył się w Korczynie. 18-tkę reprezentował 15-osobowy patrol pod opieką Druhny Drużynowej. Centralnym punktem tego wydarzenia było „Spotkanie Pokoleń”. Biwakujące drużyny odwiedzili zaproszeni goście. Na uroczystym apelu drużynowi otrzymali listy pochwalne z rąk komendanta hm. Piotra Lubasia. Zlot był integracją drużyn naszego Hufca. Dla harcerzy...

Strony